Form 3 Mathematics March (2021)
Form 3 Mathematics March (2021)
Form 3 Mathematics March (2021)
Form 3 Mathematics March (2021)
Form 3 Mathematics March (2021)
Form 3 Mathematics March (2021)

Form 3 Mathematics March (2021)

This product is available.
Regular price
RM70.00 MYR
Regular price
Sale price
RM70.00 MYR
Unit price
per 
Availability
Sold out
Shipping calculated at checkout.

Form 3 Mathematics March (2021)

Tutor:Teacher Susana

Time:Every Wednesday 4.45pm-6.15pm

Classes date:3/3,10/3, 17/3,24/3

Topic: (English)

Chapter 2 Standard Form
2.2 Standard Form Part 2

Chapter 3 Consumer Mathematics: Savings and Investments, Credit and Debt
3.1 Savings and Investments
3.2 Credit and Debt Management

Chapter 4: Scale Drawings Part 1

Topik (Bahasa Malaysia)
Bab 2: Bentuk Piawai
2.2 Bentuk Piawai Bahagian 2

Bab 3: Matematik Pengguna: Simpanan dan Pelaburan, Kredit dan Hutang
3.1 Simpanan dan Pelaburan
3.2 Pengurusan Kredit dan Hutang

Bab 4: Lukisan Berskala
4.1 Lukisan Berskala Bahagian 1

The recorded version will be provided for unlimited access.

我们的网上课程特点👇👇
真人讲课
我们的线上直播补习班都是真人老师现场讲课,老师和学生同一个时间上线学习,就像真的教室一样,绝对不是❌预录课程

现场发问
上课时,老师与学生的互动也很重要。老师会时不时发问,问学生有没有问题。不明白的学生可以现场发问,老师都会用心解释,一遍又一遍。

直播课程会录制下来方便学生复习
每一次现场直播教学课程的视频都会录制下来,缺席的学生和想温习的学生都可以看重播温习,加深记忆力。录制的视频💯% 跟直播一样。所以,如果上课当天孩子有事不能参与,都不会错过课程,一样可以看重播学习。

无限制温习
学生可以无限制重新温习视频。比较弱的同学,可以看多几次,只要重复温习,一定会明白和学到很多新知识

安心学习
我们的直播补习班让你家孩子安心在家健康学习,💯%安全。你还可以在家监督孩子的学习态度,清清楚楚👀知道孩子在学什么,有空时还可以坐住一起👩‍👧👩‍👦上课。Haha, 与孩子一起当学生,学习新知识,促进彼此亲子关系。

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)